XİDMƏTLƏR

İnşaat sektorunda biznes proses üç əsas mərhələdən ibarətdir: Tikinti, Satış və İdarəetmə. REMART PRO müvafiq prosesin daha səmərəli idarə edilməsinə imkan yaradır və kənar sistemlərlə rahatlıqla inteqrasiya olunur (1C, SAP, CRM, Bank və s.).

Tikinti

Remart Pro / Tikinti – inşaat şirkətlərinə yaşayış komplekslərinin tikintisi ilə bağlı prosesləri effektiv idarəetmə imkanlarını yaradan bulud texnologiyası üzərindən qurulmuş proqram təminatıdır.

 • Tikinti materiallarının uçotu
 • Kassa əməliyyatlarının idarə edilməsi
 • Kreditor və debitor borclarının idarə edilməsi
 • Faktiki maliyyə və mal-material xərc göstəriciləri ilə planlaşdırılan rəqəmlər arasında fərqlərin müəyyən edilməsi
 • Tikinti mərhələlərinin planlaşdırılması
 • İnşaat prosesinin bütün mərhələlərində tikinti materiallarının və əməyin ödənilməsi qiymətlərində baş verən dəyişikliklərin dinamikasının izlənilməsi
 • Şirkətin tələblərinə və daxili proseslərə uyğun asan adaptasiya olunan hesabat sistemi
 • Kənar sistemlərlə inteqrasiya (1C, SAP, CRM, Bank və s.)
Demo almaq Prezentasiya
drive01
drive01

Satış

Remart Pro / Satış – inşaat şirkətlərinə daşınmaz əmlak obyektlərinin satışı ilə bağlı prosesləri effektiv idarəetmə imkanlarını yaradan bulud texnologiyası üzərindən qurulmuş proqram təminatıdır.

 • Satış prosesinin idarə edilməsi
 • Kassa əməliyyatlarının idarə edilməsi
 • Kontragentlərlə qarşılıqlı münasibətlərin idarə olunması
 • Müqavilələrin və digər sənədlərin avtomatik formalaşması
 • Kredit portfelinin idarə olunması
 • Satış dinamikası barədə məlumat
 • Şirkətin tələblərinə və daxili proseslərə uyğun asan adaptasiya olunan hesabat sistemi
 • Kənar sistemlərlə inteqrasiya (1C, SAP, CRM, Bank və s.)
Demo almaq Prezentasiya

İdarəetmə

Remart Pro / İdarəetmə – inşaat şirkətlərinə istismara verilmiş binalarda idarəetmə proseslərinin effektiv aparılması imkanlarını yaradan bulud texnologiyası üzərindən qurulmuş proqram təminatıdır (bu modul biznes mərkəzlərdə də tətbiq oluna bilər).

 • Kommunal ödənişlərin alınması prosesinin idarə edilməsi
 • Kassa əməliyyatlarının idarə edilməsi
 • Sakinlərlə münasibətlərin idarə edilməsi
 • Kontragentlərlə qarşılıqlı münasibətlərin idarə olunması
 • Müqavilələrin və digər sənədlərin avtomatik formalaşması
 • Kommersiya obyektlərinin və parklama yerlərinin icarəyə verilməsi proseslərinin idarə edilməsi
 • Şirkətin tələblərinə və daxili proseslərə uyğun asan adaptasiya olunan hesabat sistemi
 • Kənar sistemlərlə inteqrasiya (1C, SAP, CRM, Bank və s.)
Demo almaq Prezentasiya
drive01